Convenant tussen de AIVD, de MIVD en de NOvA

De AIVD, de MIVD en de Nederlandse Orde van Advocaten hebben op 20 september 2023 het Convenant inzake Nummerherkenning Geheimhoudernummers ondertekend.

In dit convenant zijn de afspraken tussen deze partijen neergelegd over het nieuwe systeem van nummerherkenning bij de diensten. Door dit systeem kunnen geheimhoudernummers eerder worden herkend en kunnen de bijbehorende gegevens worden vernietigd, indien er geen noodzaak bestaat voor verdere verwerking.

De juiste werking van dit systeem wordt zes maanden na inwerkingtreding en vervolgens jaarlijks getoetst middels een audit door de diensten. De uitkomsten van deze audit worden aan de CTIVD verstrekt en worden door de CTIVD meegenomen bij de keuzes voor haar toezichtagenda.