CTIVD onderzoekt rol AIVD in relatie tot verdenking lekken staatsgeheimen door NCTV-medewerkers

Op 19 januari 2024 heeft de CTIVD openbaar gemaakt dat zij sinds 25 oktober 2023 onderzoek doet bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar onderwerpen die verband houden met verdenkingen van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie door medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het onderzoek richt zich op de volgende onderwerpen:

  • de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door de AIVD;
  • de invulling van de zorgplicht in verband met het verstrekken van staatsgeheime informatie aan de NCTV;
  • de uitvoering van de taak als National Security Authority (NSA) door de AIVD.

Voor zover het onderzoek raakt aan de taakuitvoering van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), wordt de MIVD ook in het onderzoek betrokken.

De bevindingen van het onderzoek worden gepubliceerd.