Jaarverslag CTIVD 2023

Op 24 april 2024 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag over het jaar 2023 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de activiteiten die de afdeling toezicht en de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD in 2023 heeft verricht.

De afdeling toezicht heeft naast diepte- en validatieonderzoek en informatiedossiers ook andere toezichtactiviteiten ontplooid, zoals het beoordelen van de verschillende categorie├źn meldingen aan de CTIVD door de diensten. Daarnaast is er aandacht voor een aantal rondetafelbijeenkomsten die de afdeling toezicht heeft georganiseerd en de publicaties en participatie van de CTIVD ten aanzien van de parlementaire behandeling van de Tijdelijke wet inzake onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen en de advisering in het kader van de voorbereiding van de hoofdlijnennotitie van de regering over de herziening van de Wiv 2017.

De afdeling klachtbehandeling heeft in 2023 aandacht gehad voor interventies bij de behandeling van klachten en in het bijzonder voor de lange doorlooptijden van veiligheidsonderzoeken. Ook doet de afdeling klachtbehandeling verslag van de ontwikkeling van het aantal klachten sinds haar oprichting bij de Wiv 2017. Naast de behandeling van klachten is de afdeling ook ingesteld voor de behandeling van vermoedens van misstanden bij de diensten.

Verder wordt aandacht besteed aan de nationale en internationale samenwerking met andere toezichthouders en de organisatorische ontwikkeling van de CTIVD.

2024_Cover_jaarverslag
Beeld: ©CTIVD