Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 27 januari 2022

Klacht over de inzet van (bijzondere) bevoegdheden door de AIVD. Klacht ongegrond. Voor wat betreft de ambtshalve toets van de klachtprocedure van de AIVD is de klacht gegrond.