Toezichtsrapport 28 over de inzet van Sigint door de MIVD

De Commissie deed onderzoek naar het hele proces van het verwerken van inlichtingen uit satelliet- en radiocommunicatie binnen de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het toezichtsrapport hierover is kaderstellend en verscheen in 2011.