Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 5 december 2018

Klacht over het handelen van de AIVD met betrekking tot inzet bijzondere bevoegdheden en de actieve informatieverstrekking in het kader van het behandelen van de klacht door de AIVD. Klacht ongegrond. Ambtshalve toets procedure klachtafhandeling door de AIVD, versturen ontvangstbevestiging door AIVD: onevenredig lang.