Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 20 februari 2019

Klacht over het handelen van de AIVD met betrekking tot inzet bijzondere bevoegdheden. Klacht kennelijk ongegrond. Ambtshalve toets procedure klachtafhandeling door de AIVD, klachtherkenning: onterecht niet als klacht in behandeling genomen.