Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 24 april 2019 (2)

Klacht over het handelen van de AIVD met betrekking tot inzet bijzondere bevoegdheden en klachtafhandeling door de minister van BZK. Klacht ongegrond.