Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 17 juli 2019

Klacht over het handelen van de AIVD met betrekking tot inzet bijzondere bevoegdheden. Klacht kennelijk ongegrond. Ambtshalve toets procedure klachtafhandeling door de AIVD: klacht slechts gedeeltelijk herhaalde klacht.