Beslissing klacht over het handelen van de MIVD - 31 juli 2019

Klacht over het handelen van de MIVD met betrekking tot meermaals opvragen gegevens van vertrouwensfunctionaris bij een overheidsinstantie en gebrek in informatieverstrekking hieromtrent door de MIVD. CTIVD behandelt klacht, geen eerstelijns klachtbehandeling door minister van Defensie. Klacht deels gegrond.