Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 5 februari 2020

Klacht over het niet-ontvankelijk verklaren van de initiële klacht over de AIVD door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Klacht kennelijk ongegrond.