Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 24 juni 2020 (1)

Klacht over de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD. Klacht kennelijk ongegrond.