Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 5 november 2020

Klacht over de inzet van (bijzondere) bevoegdheden door de AIVD en over klachtafhandeling door de AIVD. Klacht ongegrond. Ambtshalve toets klachtherkenning AIVD: klacht in eerste instantie onterecht niet in behandeling genomen. Klacht later alsnog in behandeling genomen, het ontstane gebrek is hierdoor hersteld.