Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 11 februari 2021

Klacht over zorgplicht van de AIVD ten aanzien van een oud-agent en wijze waarop de AIVD is omgegaan met diens verzoek om bescherming. Klacht over zorgplicht ongegrond en klacht over omgang met hulpverzoek gegrond. CTIVD behandelt klacht, er heeft geen eerstelijns klachtbehandeling door minister van BZK plaatsgevonden.