Beslissing klacht over het handelen van de AIVD – 6 oktober 2021 (2)

Klacht over de inzet van (bijzondere) bevoegdheden door de AIVD. Klacht ongegrond.