Beslissing klacht over het handelen van de MIVD - 13 april 2022

Klacht over de inzet van (bijzondere) bevoegdheden door de MIVD. Klacht ongegrond. Voor wat betreft de ambtshalve toets van de klachtprocedure van de MIVD is de klacht gegrond.