Beslissing klacht over het handelen van de MIVD - 6 juli 2022

Klacht over inzet van (bijzondere) bevoegdheden door de MIVD. Klacht kennelijk ongegrond. Ambtshalve klacht over (niet) gevolgde klachtprocedure van de MIVD gegrond.