Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 1 mei 2023

Klager klaagt over de wijze waarop zijn klacht over de AIVD door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgehandeld. Volgens klager is het onderzoek naar de klacht niet goed uitgevoerd. Klacht ongegrond.