Hoe dien ik een klacht in bij de CTIVD?

U kunt per post of e-mail een klacht bij de CTIVD indienen over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). 

U moet daarbij ten minste het volgende opgeven:

  • uw naam, en mail- of postadres;
  • de datum;
  • een omschrijving van uw klacht (wat is er gebeurd, wie was erbij betrokken en tegen wie was het handelen gericht?);
  • de gronden van de klacht (waar baseert u uw klacht op);
  • hoe de interne klachtbehandeling is verlopen (op welke wijze en wanneer heeft u de klacht bij de betrokken minister ingediend, wat heeft de klachtbehandeling door de instantie opgeleverd, wat waren de conclusies en het oordeel).

Wij verzoeken u aan te geven op welk telefoonnummer u voor ons bereikbaar bent.