Kan ik bij de CTIVD een klacht indienen over de AIVD en de MIVD?

Een ieder kan een klacht over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) indienen bij de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

Voordat de klacht bij de CTIVD kan worden ingediend, moet deze eerst worden gemeld bij de betrokken minister. Zo wordt deze in de gelegenheid gesteld de klacht intern af te handelen. Voor de AIVD is dit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voor de MIVD is dit de minister van Defensie. Op de website van de AIVD en het ministerie van Defensie vindt u meer informatie over hun klachtprocedure.