Krijg ik van de CTIVD te horen of ik word afgeluisterd?

Nee. Zowel het feit dat jegens een persoon bevoegdheden zijn ingezet, als het feit dat jegens een persoon geen bevoegdheden zijn ingezet, is staatsgeheim.

De CTIVD zal in die gevallen dan ook alleen uitspraak kunnen doen over de gegrondheid van de klacht, dat wil zeggen of er sprake is van onbehoorlijk handelen door de AIVD of de MIVD, maar niet over de mogelijke inzet van bevoegdheden door de AIVD of de MIVD. Voor de AIVD en de MIVD is alleen een taak weggelegd als de nationale veiligheid in het geding is. Alleen dan zijn de AIVD en de MIVD bevoegd om bijvoorbeeld af te luisteren.