Behandelt de CTIVD ook klachten over bejegening?

Een ieder kan bij de CTIVD een klacht indienen over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) of de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Bij de CTIVD kan niet worden geklaagd over arbeidsrechtelijke kwesties, zoals de wijze waarop uw werkgever zich jegens u gedraagt naar aanleiding van het melden van een vermoeden van een misstand.

Dergelijke kwesties kunt u evenmin aankaarten bij het Huis voor Klokkenluiders. Dat volgt uit artikel 4 van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Dergelijke arbeidsrechtelijk kwesties kunt u aan de rechter voorleggen.