Wat moet ik doen als ik een vermoeden van een misstand wil melden?

Een vermoeden van een misstand moet eerst worden gemeld bij de bij de dienst waar sprake is van een vermoedelijke misstand aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een andere in de interne regeling aangewezen persoon.

Op de website van de AIVD en het ministerie van Defensie vindt u hier meer informatie over. Als de melding niet binnen een redelijke termijn of niet naar behoren is behandeld dan kunt u het vermoeden van een misstand melden bij de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.