Kan iedereen een misstand melden bij de CTIVD?

Alleen personen die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) of de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) kunnen een vermoeden van een misstand bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) melden.