Toezichtsrapport 48 en 49 "uitvoering twee Kamermoties" (2016)

Op 2 juli 2015 heeft de Commissie een onderzoek aangekondigd naar de uitvoering door de AIVD en de MIVD van Kamermoties nrs. 89 en 96.

In april 2014 heeft de Tweede Kamer tijdens een plenair debat over het afluisteren door de NSA twee moties aangenomen. In motie nr. 89 wordt de regering verzocht te komen tot een nadere invulling van de criteria voor samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In motie nr. 96 constateert de Kamer dat structureel sets (meta)gegevens worden uitgewisseld aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verzoekt de regering dit alleen te laten plaatsvinden nadat toestemming is verkregen van de betrokken minister. De Commissie verricht nu een kortlopend onderzoek naar de wijze waarop de AIVD en de MIVD invulling geven aan deze moties van de Tweede Kamer.

Onderzoek 2 moties Tweede Kamer

Onderzoek 2 moties Tweede Kamer