Aanbiedingsbrief bij toezichtsrapport 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten