Publicatie vierde en afsluitende voortgangsrapportage over de implementatie van de Wiv 2017

In haar vierde en afsluitende voortgangsrapportage (nr. 69) maakt de CTIVD de balans op over het implementatieproces van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) sinds de inwerkingtreding van de wet ruim twee jaar geleden. De CTIVD stelt vast dat de AIVD en de MIVD hard hebben gewerkt, maar dat zij de implementatie van de Wiv 2017 nog niet hebben afgerond. Dit onderstreept de noodzaak om bij de lopende wetsevaluatie en komende wetswijzigingen meer aandacht te besteden aan implementatie­vraagstukken.

Ook de komende tijd hebben de AIVD en de MIVD nog het nodige werk te verrichten. De belangrijkste stappen die de diensten moeten (voort)zetten, zijn het omzetten van wetgeving en beleid in interne processen, concrete instructies voor medewerkers, in technische systemen en adequate interne controlemechanismen. De wettelijke waarborgen zijn uiteindelijk juist op de uitvoeringspraktijk gericht en moeten daar hun effect krijgen, zodat de fundamentele rechten van de burger afdoende worden beschermd.  

De CTIVD heeft een begeleidend persbericht opgesteld.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie, hebben een beleidsreactie gegeven op de vierde voortgangsrapportage van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock