Toezichtsrapport 53 over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en MIVD (2017)

De CTIVD heeft op 17 maart 2016 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de inzet van de zogeheten hackbevoegdheid (artikel 24 Wiv 2002) door de AIVD en de MIVD in 2015. 

Beeld: ©CTIVD

Zij vindt het - in een wereld waarin steeds meer (persoonlijke) digitale informatie beschikbaar is - van belang te bezien of de diensten bij het binnendringen van geautomatiseerde werken een juiste balans hanteren tussen de nationale veiligheid enerzijds en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen anderzijds.


Het onderzoek zal zich zowel richten op fysieke hacks (bijvoorbeeld van een laptop in handen van de diensten) als op hacks op afstand (bijvoorbeeld via het internet). Het onderzoek wordt, conform artikel 79 van de Wiv 2002, afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.