Aankondiging onderzoek naar de verwerking van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd onderzoek te gaan verrichten naar de verwerking van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het gebruik van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door de diensten leidt tot maatschappelijke vragen. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden gegevens (bulk). Al eerder deed de CTIVD onderzoek naar de verwerving van (bulk)datasets (rapport nr. 55, 2018). Daaruit volgde het belang verder onderzoek te doen naar de inzet van de algemene bevoegdheid door de AIVD en de MIVD, die doorgaans met minder waarborgen is omkleed dan de inzet van bijzondere bevoegdheden.

In het diepteonderzoek komt dan ook de vraag aan de orde of sprake is van voldoende waarborgen bij de verwerving van een grote hoeveelheid gegevens op basis van een algemene bevoegdheid, zoals de informantenbevoegdheid. In het onderzoek wordt daarnaast aandacht besteed aan de verwerking en verstrekking van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door de AIVD en de MIVD. Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport (art. 113 Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017).