Publicatie rapporten 70 en 71 over het verzamelen en verwerken van bulkdatasets door de AIVD en MIVD

De CTIVD heeft op 22 september 2020 twee toezichtsrapporten gepubliceerd. Rapport nr. 70 gaat over het verzamelen van bulkdatasets met de hackbevoegdheid en de verdere verwerking daarvan door de AIVD en de MIVD. Rapport nr. 71 gaat over het verzamelen en verder verwerken van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door de AIVD en MIVD. Bij de rapporten is een gezamenlijk persbericht opgesteld.

De CTIVD publiceert de rapporten gezamenlijk, omdat beide rapporten gaan over het verzamelen en verder verwerken van bulkdatasets. Bulkdatasets zijn gegevensverzamelingen waarvan het merendeel van de gegevens betrekking heeft op organisaties en/of personen die geen onderwerp van onderzoek van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden. Het verzamelen en verwerken van bulkdatasets dient daarom te zijn voorzien van sterke waarborgen ter bescherming van de fundamentele rechten van burgers.

De rapporten laten zien dat de wet de toepasselijke waarborgen laat afhangen van de bevoegdheid waarmee de bulkdataset is verzameld: bijvoorbeeld een bijzondere bevoegdheid (rapport nr. 70) of een algemene bevoegdheid (rapport nr. 71). De CTIVD beschouwt dit onderscheid als onwenselijk, nu bulkdatasets altijd om sterke waarborgen vragen, ongeacht de wijze waarop zij zijn verzameld. De rapporten laten tevens zien dat de diensten de waarborgen die de wet biedt niet (op de juiste wijze) toepassen.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben op 22 september 2020 de CTIVD-rapporten nr. 70 en nr. 71 naar de Tweede Kamer gezonden, inclusief een gezamenlijke aanbiedingsbrief.

De rapporten, inclusief een korte beschrijving en bijlagen, zijn hier te raadplegen:

Beeld: ©Shutterstock