Aankondiging onderzoek naar het verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten met een verhoogd risicoprofiel

Op 24 juni 2020 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar het verstrekken van persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten met een verhoogd risicoprofiel.

Dit betreft het derde onderzoek naar internationale samenwerking van de AIVD en de MIVD onder de Wiv 2017. Het onderzoek naar de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group (CTG) en sigint-partners (CTIVD-rapport 60, februari 2019) en het onderzoek naar het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD (CTIVD-rapport 65, oktober 2019) gingen hieraan vooraf.

Het huidige onderzoek zal zich richten op internationale samenwerking in de praktijk; de rechtmatigheid van het verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten in concrete gevallen. Het gaat daarbij om de buitenlandse diensten die volgens de betreffende wegingsnotitie een verhoogd risico opleveren in relatie tot één of meerdere van de vijf wettelijke samenwerkingscriteria, bijvoorbeeld respect voor de mensenrechten of het geboden niveau van gegevensbescherming. Juist bij het verstrekken van persoonsgegevens aan dergelijke buitenlandse diensten komt het aan op een gedegen afweging in het concrete geval en het waar mogelijk mitigeren van de aanwezige risico’s.

Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.