Toezichtsrapport 56 en 57 over de gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten (2018)

De CTIVD heeft op 10 maart 2016 aangekondigd een onderzoek te verrichten naar de gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten. 

De CTIVD onderzoekt de gegevensuitwisseling van de AIVD vanaf 2015 m.b.t. (vermeende) jihadisten zowel in internationaal als in nationaal verband. Het onderzoek omvat twee fasen. Elke fase resulteert in een openbaar toezichtsrapport. 


De eerste fase is gericht op gegevensuitwisseling van de AIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zowel in bilateraal als in multilateraal verband. Hiermee wordt invulling gegeven aan het al eerder door de CTIVD aangekondigde vervolgonderzoek naar de internationale samenwerking van de AIVD. Dit onderzoek heeft de CTIVD op 28 maart 2018 gepubliceerd.


De tweede fase gaat over gegevensuitwisseling in nationaal verband. Door de AIVD verstrekte ambtsberichten aan onder meer het Openbaar Ministerie, de IND en burgemeesters, zijn onderdeel van deze fase. Dit onderzoek heeft de CTIVD op 24 april 2018 gepubliceerd.

Onderzoek gegevensuitwisseling (vermeende) jihadisten

Onderzoek gegevensuitwisseling (vermeende) jihadisten