Toezichtsrapport 51 over de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD en de MIVD (2017)

Beeld: ©CTIVD

De notificatieverplichting houdt in dat de AIVD en de MIVD vijf jaar na de beëindiging van het toepassen van een bepaalde bijzondere bevoegdheid moeten onderzoeken of degene tegen wie deze is ingezet hiervan op de hoogte kan worden gebracht. 

De CTIVD heeft onderzocht of de AIVD (in 2015) en de MIVD (in 2014 en 2015) op een rechtmatige wijze uitvoering hebben gegeven aan de notificatieverplichting. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2017.