Toezichtsrapport 01 Het onderzoek naar het onderzoek van de MIVD naar voorvallen die Defensie kunnen schaden (2004)

Begin 2004 deed de Commissie onderzoek naar een door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst uitgevoerde operatie. De aanleiding lag in enkele uitgebrachte ambtsberichten. De operatie had betrekking op personen binnen de krijgsmacht. Van deze personen werd vermoed dat zij een bedreiging vormden voor de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht.