Begin 2004 deed de Commissie onderzoek naar een door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst uitgevoerde operatie. De aanleiding lag in enkele uitgebrachte ambtsberichten. De operatie had betrekking op personen binnen de krijgsmacht. Van deze personen werd vermoed dat zij een bedreiging vormden voor de veiligheid en paraatheid van de krijgsmacht.