De Commissie deed onderzoek naar de samenwerking tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Regionale Inlichtingendiensten. Daarnaast onderzocht zij het functioneren van de Koninklijke Marechaussee in haar werkzaamheden voor de AIVD. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2008.