Toezichtsrapport 16 over de samenwerking tussen de AIVD en Regionale Inlichtingendiensten resp. de Koninklijke marechaussee (2008)

De Commissie deed onderzoek naar de samenwerking tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Regionale Inlichtingendiensten. Daarnaast onderzocht zij het functioneren van de Koninklijke Marechaussee in haar werkzaamheden voor de AIVD. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2008.