Toezichtsrapport 17 over de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B. (2008)

De Commissie deed op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B. Zij keek hierbij naar de beschikbare gegevens vóór de moord op Theo van Gogh. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2008.