De Commissie deed onderzoek naar de wijze waarop de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de toezeggingen van de minister van Defensie heeft uitgevoerd naar aanleiding van het CTIVD toezichtsrapport. Het gaat om de aanbevelingen in de toezichtsrapporten nummer 1 tot en met 10, voor zover deze over de MIVD gaan. De publicatie periode van de rapporten is 2004 tot en met 2006. Het rapport verscheen in 2008.