Toezichtsrapport 18b over de nakoming door de MIVD van de toezeggingen van de Minister van Defensie op de aanbevelingen van de Commissie (2008)

De Commissie deed onderzoek naar de wijze waarop de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de toezeggingen van de minister van Defensie heeft uitgevoerd naar aanleiding van het CTIVD toezichtsrapport. Het gaat om de aanbevelingen in de toezichtsrapporten nummer 1 tot en met 10, voor zover deze over de MIVD gaan. De publicatie periode van de rapporten is 2004 tot en met 2006. Het rapport verscheen in 2008.