Toezichtsrapport 25 over het handelen van de MIVD tegen twee geschorste medewerkers

De Commissie deed op verzoek van de minister van Defensie onderzoek naar de rechtmatigheid van het handelen tegen twee geschorste medewerkers. Zij keken daarbij ook naar de MIVD onderzoeken waarbinnen deze handelingen plaatsvonden. En waarbinnen andere dan rechtmatigheidsaspecten die een rol hebben gespeeld. Het toezichtsrapport verscheen in 2010.