Toezichtsrapport 26 over de uitvoering van de inlichtingentaak buitenland door de AIVD

De Commissie deed onderzoek naar de uitvoering van de inlichtingentaak van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ten aanzien van het buitenland. Zij keek daarbij naar onderzoekshandelingen in de periode 2006 tot en met 2010. Ook bekeek ze relevante beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen. Het toezichtsrapport verscheen in 2011.