Toezichtsrapport 30a over eerdere aanbevelingen van de Commissie over de MIVD (2012)

De Commissie deed onderzoek naar de manier waarop de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de toezeggingen van de minister van Defensie heeft uitgevoerd naar aanleiding van CTIVD toezichtsrapporten. Het gaat om de aanbevelingen in de toezichtsrapporten nummer 11 tot en met 20, voor zover deze over de MIVD gaan. De publicatie periode van de rapporten is 2007 tot en met 2009. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2012.