Toezichtsrapport 37 over de inzet van enkele langlopende agentenoperaties AIVD (2014)

De inzet van agenten is een belangrijke methode voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten om inlichtingen te verkrijgen. De Commissie heeft onderzoek verricht naar enkele langlopende agentenoperaties van de AIVD. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2014.