Toezichtsrapport 38 over gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD (2014)

Vanaf juni 2013 verschenen onthullingen van Edward Snowden over de praktijken van de Amerikaanse National Security Agency (NSA) in de media. Op verzoek van de Tweede Kamer deed de Commissie onderzoek naar de werkwijzen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij de verwerking van telecommunicatiegegevens. Het gaat hierbij om o.a. het verzamelen, analyseren en met buitenlandse diensten uitwisselen van deze gegevens. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2014.