Toezichtsrapport 4 over het AIVD onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland

De Commissie deed in 2004 onderzoek naar de activiteiten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in het kader van zijn onderzoek naar de Molukse gemeenschap. De Commissie bracht alle toegepaste bevoegdheden in kaart. Zij toetste deze aan de eisen uit de wet.