Toezichtsrapport 05b over het AIVD onderzoek naar proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen (2005)

De Commissie deed onderzoek naar de van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het kader van zijn onderzoek naar de proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen. De Commissie bracht de door de AIVD gebruikte bevoegdheden in kaart. Zij toetste deze aan de eisen uit de wet. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2005.