ICT-unit en technisch onderzoek

De technologische mogelijkheden voor het verwerven, analyseren en gebruiken van grote hoeveelheden gegevens door de AIVD en MIVD zijn in de laatste jaren sterk toegenomen. Het werkveld waarop de CTIVD moet toezien verandert en de CTIVD verandert daarom mee. 

Per 1 september 2016 heeft de CTIVD een adviseur Informatie en Communicatie Technologie (ICT) aangenomen en daarmee de eerste stap gezet in de formatie van een ICT-unit. Op 1 mei 2018 is een dataspecialist aan de ICT-unit toegevoegd. In de zomer van 2019 is de afdeling verder uitgebreid met een Cyber Security Specialist en een IT Architect.

De ICT-unit adviseert de CTIVD welke veranderingen noodzakelijk zijn om effectief toezicht te blijven uitoefenen op de activiteiten van de diensten die in toenemende mate digitaliseren.  Ook adviseert en ondersteunt de ICT-unit waar mogelijk de juridische onderzoekers, voert technisch onderzoek uit en adviseert de CTIVD op het gebied van technisch complexe vraagstukken.

De CTIVD gaat doorlopend na welke technische expertise noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken uit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken 2017. In samenspraak met de AIVD en de MIVD wordt bovendien bekeken op welke manier de AIVD en de MIVD ten behoeve van interne controle waarborgen in hun systemen kunnen aanbrengen en op die manier effectief extern toezicht door de CTIVD mogelijk kunnen maken.