De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat sinds 2002. De Commissie bekijkt of de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken goed worden uitgevoerd. Daarbij toetst ze het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).