Leden en staf van de CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat uit 4 leden. Een van de leden van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling klachtbehandeling. De overige leden van de CTIVD zijn lid van de afdeling toezicht. De voorzitter van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling toezicht.

De afdeling klachtbehandeling heeft, naast de voorzitter, nog drie leden. Deze leden maken geen deel uit van de CTIVD. De leden van de CTIVD en de leden van de afdeling klachtbehandeling worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De Koning en de betrokken ministers ondertekenen dit.

©CTIVD
V.l.n.r. Addie Stehouwer, Marylène Koelewijn, Nico van Eijk, Harm Trip

De commissieleden van de CTIVD

De Commissie bestaat per 1 januari 2020 uit:

 • Dr. N.A.N.M. (Nico) van Eijk (voorzitter)
 • Mr. M.I. (Marylène) Koelewijn (lid)
 • H.G. (Harm) Trip (lid)
 • Mr. A. (Addie) Stehouwer (lid en voorzitter afdeling klachtbehandeling)

Marylène Koelewijn is voltijds gedetacheerd vanuit het Openbaar Ministerie. 

Harm Trip is voltijds gedetacheerd vanuit de Rijksrecherche.

Afdeling toezicht

De afdeling toezicht bestaat uit:

 • Dr. N.A.N.M. (Nico) van Eijk (voorzitter)
 • Mr. M.I. (Marylène) Koelewijn (lid)
 • H.G. (Harm) Trip (lid)

Afdeling klachtbehandeling

De afdeling klachtbehandeling bestaat uit:

 • Mr. A. (Addie) Stehouwer (voorzitter)
 • Mr. H.C. (Hermine) Wiersinga (lid)
 • Mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld (lid)
 • Mr. dr. E. (Erik) Kok (lid)
©CTIVD
V.l.n.r. Anne Mieke Zwaneveld, Hermine Wiersinga, Addie Stehouwer, Erik Kok

Overige functies leden

Naast hun werk voor de CTIVD vervullen de leden van de CTIVD en de leden van de afdeling klachtbehandeling nog andere functies.

Staf

De secretaris van de CTIVD is mr. drs. K.C. (Kristel) Koese. 

Het secretariaat ondersteunt de CTIVD en haar afdelingen. Het secretariaat bestaat uit 1 secretaris, 9 onderzoekers, 1 ICT-adviseur, 1 dataspecialist, 1 Cyber Security Specialist, 1 IT Architect en 2 (deeltijd) secretaresses.

©CTIVD
Kristel Koese