Leden en staf van de CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat uit 3 leden. Het secretariaat ondersteunt de Commissie en bestaat uit 1 secretaris, 8 onderzoekers, 1 ICT-adviseur en 2 (deeltijd) secretaresses. Commissieleden worden benoemd bij Koninklijk Besluit. Dit is een besluit van de regering. De Koning en de betrokken ministers ondertekenen dit.

v.l.n.r. Aad Meijboom, Marylène Koelewijn, Harm Brouwer en Hilde Bos-Ollermann

De commissieleden van de CTIVD

De Commissie bestaat per 1 maart 2016 uit:

  • Mr. H.N. (Harm) Brouwer (voorzitter)
  • A.J. (Aad) Meijboom (lid)
  • Mw. mr. M.I. (Marylène) Koelewijn (lid)

De secretaris van de CTIVD is mw. mr. H.T. (Hilde) Bos-Ollermann. 

Harm Brouwer is in zijn functie als rechter in de Rechtbank Amsterdam voltijds gedetacheerd bij de CTIVD. Aad Meijboom is in dienst van de Nationale Politie en werkt 3 dagen per week bij de CTIVD. Marylène Koelewijn is voltijds gedetacheerd vanuit het Openbaar Ministerie. 

Nevenfuncties leden

Naast hun werk voor de CTIVD vervullen de commissieleden diverse nevenfuncties