Leden en staf van de CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat uit 4 leden. Een van de leden van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling klachtbehandeling. De overige leden van de CTIVD zijn lid van de afdeling toezicht. De voorzitter van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling toezicht.

De afdeling klachtbehandeling heeft, naast de voorzitter, nog drie leden. Deze leden maken geen deel uit van de CTIVD. De leden van de CTIVD en de leden van de afdeling klachtbehandeling worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De Koning en de betrokken ministers ondertekenen dit.

Afdeling toezicht

De afdeling toezicht bestaat uit:

  • Mr. Herman Bolhaar (interim voorzitter)
Beeld: ©CTIVD
  • H.G. (Harm) Trip (lid)

Harm Trip is voltijds gedetacheerd vanuit de Rijksrecherche. 

Beeld: ©CTIVD
  • Mr. J.I.A. (Judith) Lichtenberg (lid)
Beeld: ©CTIVD

Afdeling klachtbehandeling

De afdeling klachtbehandeling bestaat uit:

  • Mr. A. (Addie) Stehouwer (voorzitter)
Beeld: ©CTIVD
  • Mr. dr. E. (Erik) Kok (lid)
Beeld: ©CTIVD
  • Mr. P.J.D.J. (Peter) Muijen (lid)
Beeld: ©CTIVD

Overige functies leden

Naast hun werk voor de CTIVD vervullen de leden van de CTIVD en de leden van de afdeling klachtbehandeling nog andere functies.

Staf

De secretaris-directeur van de CTIVD is:

  • Mr. drs. K.C. (Kristel) Koese

Naast de leden bestaat de CTIVD uit 16 medewerkers, die aangestuurd worden door een secretaris-directeur. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.

Beeld: ©ctivd