Leden en staf van de CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bestaat uit 4 leden. Een van de leden van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling klachtbehandeling. De overige leden van de CTIVD zijn lid van de afdeling toezicht. De voorzitter van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling toezicht.

De afdeling klachtbehandeling heeft, naast de voorzitter, nog drie leden. Deze leden maken geen deel uit van de CTIVD. De leden van de CTIVD en de leden van de afdeling klachtbehandeling worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De Koning en de betrokken ministers ondertekenen dit.

v.l.n.r. Marylène Koelewijn, Aad Meijboom, Addie Stehouwer, Harm Brouwer

De commissieleden van de CTIVD

De Commissie bestaat per 1 mei 2018 uit:

  • Mr. H.N. (Harm) Brouwer (voorzitter)
  • A.J. (Aad) Meijboom (lid)
  • Mw. mr. M.I. (Marylène) Koelewijn (lid)
  • Mw. mr. A. (Addie) Stehouwer (lid en voorzitter afdeling klachtbehandeling)

Marylène Koelewijn is voltijds gedetacheerd vanuit het Openbaar Ministerie. 

Addie Stehouwer is parttime gedetacheerd vanuit de rechtspraak.

Afdeling toezicht

De afdeling toezicht bestaat uit:

  • Mr. H.N. (Harm) Brouwer (voorzitter)
  • A.J. (Aad) Meijboom (lid)
  • Mw. mr. M.I. (Marylène) Koelewijn (lid)

Afdeling klachtbehandeling

De afdeling klachtbehandeling bestaat uit:

  • Mw. mr. A. (Addie) Stehouwer (voorzitter)
  • Mw. mr. H.C. (Hermine) Wiersinga (lid)
  • Mw. mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld (lid)

Overige functies leden

Naast hun werk voor de CTIVD vervullen de leden van de CTIVD en de leden van de afdeling klachtbehandeling nog andere functies.

Staf

De secretaris van de CTIVD is mw. mr. A.J. (Jantine) Kervel-de Goei. 

Het secretariaat ondersteunt de CTIVD en haar afdelingen. Het secretariaat bestaat uit 1 secretaris, 9 onderzoekers, 1 ICT-adviseur, 1 data specialist en 2 (deeltijd) secretaresses.

Jantine Kervel-de Goei