Overige functies leden afdeling toezicht en klachtbehandeling

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bestaat uit Nico van Eijk, Harm Trip, Judith Lichtenberg en Addie Stehouwer. De commissieleden vervullen naast hun werk voor de CTIVD ook diverse nevenfuncties.

Nevenfuncties Nico van Eijk

  • Zelfstandig adviseur (bezoldigd).

Nevenfuncties Harm Trip

  • Geen nevenfuncties.

Nevenfuncties Judith Lichtenberg

  • Bestuurslid van de Stichting Lawyers for Lawyers (L4L) (onbezoldigd).

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer is gemeentelijk ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter klachtencommissie van het Juridisch Loket (bezoldigd)
  • Bestuurder van stichting Den Haag Meldt (onbezoldigd)
  • Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (onbezoldigd)
  • Voorzitter adviescommissie Kamplaan, gemeente Groningen (onbezoldigd).

Nevenfuncties Hermine Wiersinga

Hermine Wiersinga is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag (bezoldigd).

Nevenfuncties Erik Kok

  • Geen nevenfuncties.