Overige functies leden afdeling toezicht en klachtbehandeling

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bestaat per 1 januari 2020 uit Nico van Eijk, Marylène Koelewijn, Harm Trip en Addie Stehouwer. De commissieleden vervullen naast hun werk voor de CTIVD ook diverse nevenfuncties.

©CTIVD

Nevenfuncties Nico van Eijk

 • Zelfstandig adviseur (bezoldigd).

©CTIVD

Nevenfuncties Marylène Koelewijn

 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (bezoldigd). 
©CTIVD

Nevenfuncties Harm Trip

 • Geen nevenfuncties.
©CTIVD

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer is gemeentelijk ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter klachtencommissie van Juridisch Loket (bezoldigd)
 • Bestuurder van stichting Den Haag Meldt (onbezoldigd)
 • Lid van de externe begeleidingscommissie voor het Programma van reflectie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bezoldigd).
©CTIVD

Nevenfuncties Hermine Wiersinga

Hermine Wiersinga is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag (bezoldigd).

©CTIVD

Nevenfuncties Anne Mieke Zwaneveld

Anne Mieke Zwaneveld is de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam en een aantal andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Rijnmondgebied (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag (bezoldigd)
 • Voorzitter van een vereniging van eigenaren van het appartementencomplex waar zij woont (onbezoldigd)
 • Lid van de Integriteitscommissie voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (bezoldigd)
 • Lid van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (onbezoldigd)
 • Lid van de externe begeleidingscommissie voor de evaluatie van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (onbezoldigd).

©CTIVD

Nevenfuncties Erik Kok

Erik Kok is adviseur wetgeving bij de afdeling advisering van de Raad van State (bezoldigd).