Overige functies leden afdeling toezicht en klachtbehandeling

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bestaat uit Herman Bolhaar, Harm Trip, Judith Lichtenberg en Addie Stehouwer. De commissieleden vervullen naast hun werk voor de CTIVD ook diverse nevenfuncties.

Nevenfuncties Harm Trip

  • Geen nevenfuncties.

Nevenfuncties Judith Lichtenberg

  • Bestuurslid van de Stichting Lawyers for Lawyers (L4L) (onbezoldigd).

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer was tot 1 juni 2024 gemeentelijke ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter klachtencommissie van het Juridisch Loket (bezoldigd);
  • Bestuurder van stichting Den Haag Meldt is vervallen met ingang van juni 2024;
  • Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (onbezoldigd);
  • Onafhankelijk voorzitter van de expertcommissie burgerberaad Amsterdam van mei tot en met juli 2024 (onbezoldigd).

Nevenfuncties Erik Kok

  • Geen nevenfuncties.