Overige functies leden afdeling toezicht en klachtbehandeling

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bestaat uit Nico van Eijk, Harm Trip, Judith Lichtenberg en Addie Stehouwer. De commissieleden vervullen naast hun werk voor de CTIVD ook diverse nevenfuncties.

Nevenfuncties Nico van Eijk

 • Zelfstandig adviseur (bezoldigd).

Nevenfuncties Harm Trip

 • Geen nevenfuncties.

Nevenfuncties Judith Lichtenberg

 • Bestuurslid van de Stichting Lawyers for Lawyers (L4L) (onbezoldigd).

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer is gemeentelijk ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter klachtencommissie van het Juridisch Loket (bezoldigd)
 • Bestuurder van stichting Den Haag Meldt (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (onbezoldigd)
 • Voorzitter adviescommissie Kamplaan, gemeente Groningen (onbezoldigd).

Nevenfuncties Hermine Wiersinga

Hermine Wiersinga is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag (bezoldigd).

Nevenfuncties Anne Mieke Zwaneveld

Anne Mieke Zwaneveld is rechter bij de Rechtbank Rotterdam (bezoldigd). Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter van een vereniging van eigenaren van het appartementencomplex waar zij woont (onbezoldigd)
 • Lid van de Integriteitscommissie voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (bezoldigd)
 • Lid van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (onbezoldigd).

Nevenfuncties Erik Kok

 • Geen nevenfuncties.