Overige functies leden afdeling toezicht en klachtbehandeling

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bestaat per 1 januari 2020 uit Nico van Eijk, Marylène Koelewijn, Harm Trip en Addie Stehouwer. De commissieleden vervullen naast hun werk voor de CTIVD ook diverse nevenfuncties.

Nevenfuncties Nico van Eijk

  • Geen nevenfuncties

Nevenfuncties Marylène Koelewijn

  • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (bezoldigd). 

Nevenfuncties Harm Trip

  • Geen nevenfuncties

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer is gemeentelijk ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

  • Adviseur klachtenbehandeling bij Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) (onbezoldigd)
  • Voorzitter klachtencommissie van Juridisch Loket (bezoldigd)

Nevenfuncties Hermine Wiersinga

Hermine Wiersinga is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

  • Lid van een Toetsings Advies Commissie bij Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (bezoldigd)
  • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht, Strafvordering (bezoldigd)
  • SDU Commentaar strafvordering eindonderzoek en het losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering (bezoldigd)

Nevenfuncties Anne Mieke Zwaneveld

Anne Mieke Zwaneveld is de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam en een aantal andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Rijnmondgebied. Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

  • Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag (bezoldigd)
  • Voorzitter van een vereniging van eigenaren van het appartementencomplex waar zij woont (onbezoldigd)