Overige functies leden afdeling toezicht en klachtbehandeling

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bestaat per 1 mei 2018 uit Harm Brouwer, Aad Meijboom, Marylène Koelewijn en Addie Stehouwer. De commissieleden vervullen naast hun werk voor de CTIVD ook diverse nevenfuncties.

Nevenfuncties Harm Brouwer

 • Commissie incompatibiliteiten huis voor klokkenluiders

Nevenfuncties Aad Meijboom

 • Voorzitter commissie visuele kunsten Gemeente Rotterdam (bezoldiging naar Nationale Politie)
 • Voorzitter Stichting RIFF, North Sea Round Town (onbezoldigd) 

Nevenfuncties Marylène Koelewijn

 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

Nevenfuncties Addie Stehouwer

Addie Stehouwer is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Adviseur klachtenbehandeling bij Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) (onbezoldigd)
 • Voorzitter klachtencommissie van Juridisch Loket (bezoldigd)

Nevenfuncties Jan Louis Burggraaf

Jan Louis Burggraaf is partner bij Allen & Overy. Hij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Non-executive lid van de board van De Persgroep S.A. (bezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede (CHE) (bezoldigd)
 • Lid Raad van Raad van Toezicht Vrije Universiteit (bezoldigd)

Nevenfuncties Hermine Wiersinga

Hermine Wiersinga is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Zij heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Lid van een Toetsings Advies Commissie bij Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (bezoldigd)
 • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht, Strafvordering (bezoldigd)
 • SDU Commentaar strafvordering eindonderzoek en het losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering (bezoldigd)