Jaarverslagen

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten publiceert ieder jaar vóór 1 mei een openbaar jaarverslag van haar werkzaamheden. Dit is verplicht volgens de wet. Het parlement en de betrokken ministers krijgen het verslag. Jaarverslagen bevatten geen staatsgeheime informatie, omdat zij openbaar zijn.

Jaarverslag 2015

Het meest recent verschenen jaarverslag van de CTIVD is dat van 2016.

Alle jaarverslagen

Een overzicht van alle jaarverslagen sinds 2003.