Kenniskring en tegenspraak CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft in december 2014 een kenniskring opgericht. De Kenniskring bestaat uit deskundigen en adviseert de CTIVD over relevante ontwikkelingen. De leden van de Kenniskring denken kritisch mee met de Commissie bij (de keuze van) onderzoeken. Zo leveren zij tegenspraak. Het met goed gevolg doorlopen van een veiligheidsonderzoek is voor Kenniskring leden verplicht.

De Kenniskring

De Kenniskring bestaat momenteel uit:

• Dennis Broeders (hoogleraar Technologie en Samenleving, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden)

• Paul Ducheine (hoogleraar Cyber Operaties en Militair (Operationeel) Recht, Universiteit van Amsterdam)

• Quirine Eijkman (lector Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens)

• Bob de Graaff (hoogleraar Intelligence & Security Studies, Universiteit Utrecht)

• Constant Hijzen (methodoloog bij de Inspectie Justitie en Veiligheid)

• Erwin Muller (decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht, Universiteit Leiden)

• Bart Jacobs (hoogleraar Security, Privacy & Identity, Radboud Universiteit)

• Femke de Vries (bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en managing partner van &samhoud consultancy)

Deskundigenpoule

Ingevolge artikel 108 van de Wiv 2017 kan de CTIVD in het kader van een onderzoek facultatief een deskundigenbericht inroepen. Een deskundigenbericht betreft een (theoretische) beschouwing of verdieping van een specifiek vraagstuk, bijvoorbeeld wanneer de CTIVD tegen juridische of technische kwesties aanloopt waartoe zij zelf beperkt of geen expertise heeft of wanneer zij een bepaald element in een onderzoek diepgaander wil verkennen. De CTIVD kan er dan voorkiezen naast de tegenspraak advies in te winnen van een deskundige en het specifieke vraagstuk nader te laten uitwerken in een deskundigenbericht. Voor deelname aan de deskundigenpoule is het doorlopen van een veiligheidsonderzoek in beginsel niet aan de orde.

De CTIVD zal de komende tijd investeren in het nader opbouwen van deze deskundigenpoule. 

De deskundigenpoule bestaat momenteel uit:

• Mireille Hildebrandt (hoogleraar ICT en rechtsstaat, Radboud Universiteit en Vrije Universiteit Brussel)

• Rick Lawson (hoogleraar Europees recht, Universiteit Leiden)